image
image
image
image

 

香蕉品種資料庫

編號V093

品種名稱Kabok

基因型AAB

採集地

備註

V093-Kabok-幼株

V093-Kabok-中株

V093-Kabok-植株

V093-Kabok-植株-1

V093-Kabok-果串

V093-Kabok-黃熟果把

V093-Kabok-雄花苞

V093-Kabok-雄花

V093-Kabok-果指剖面

V093-Kabok-假莖及吸芽

 

研發成果及技術移轉

香蕉嵌紋病防治專區

蕉苗網路訂購

有機產品訂購

單位面積換算

網網相連

栽培研究
相關資料下載

台灣香蕉產業資料庫